TABEL - STJERNEBILLEDER

 

Indenfor astronomiens verden er nattehimlen delt op i stjernebilleder. Stjernebilleder er praktiske hjælpemidler for astronomer når de fortæller omtrent hvor på himlen en observation er gjort. Der findes i alt 88 stjernebilleder og navnene på flere af dem er opkaldt efter skikkelser i den græske mytologi.

Som følge af jordens rotation ændrer stjernehimlen sig hele tiden og det er derfor ikke muligt at tegne en generel stjernehimmel. Stjernehimlens udseende afhænger af tid og sted. Hvordan stjernehimlen tager sig ud over Danmark netop nu kan du se ved at trykke på følgende henvisning (tryk F5 for løbende opdatering)

http://www.heavens-above.com/skychart.aspx?SL=1&SN=1&lat=55.85467&lng=12.56471&loc=Danmark&alt=0&tz=CET

Selvom det ikke er muligt at tegne en generel stjernehimmel er det dog muligt at sammenfatte hvilke stjernebilleder der kun kan ses på den nordlige halvkugle og hvilke der kun kan ses på den sydlige. Nedenstående plancher illustrerer dette. I den til plancherne hørende tabel kan du klikke dig ind på samtlige 88 stjernebilleder og læse den spændende legende der knytter sig til mange af dem.

Stjernehimlen på den nordlige halvkugle (midten er nordpolen – man skal forestille sig at man trækker stjernehimlen ned over halvkuglen).

Stjernehimlen på den sydlige halvkugle (midten er sydpolen – man skal forestille sig at man trækker stjernehimlen ned over halvkuglen).

 

 

Efter nummerorden

 

Efter alfabetisk orden

1

Jomfruen

45

Kompasset

46

Agterskibet

48

Mejslen

2

Slangen

46

Agterskibet

80

Alteret

82

Mikroskopet

3

Herkules

47

Duen

29

Andromeda

62

Nettet

4

Slangeholderen

48

Mejslen

13

Berenikes lokker

8

Nordlige krone

5

Pilen

49

Kemiske ovn

56

Billedhuggerværkstedet

67

Oktanten

6

Ørnen

50

Luftpumpen

7

Bjørnevogteren

39

Orion

7

Bjørnevogteren

51

Sejlet

57

Bægeret

70

Paradisfuglen

8

Nordlige krone

52

Kølen

28

Cassiopeia

77

Passeren

9

Lyren

53

Staffeliet

22

Cepheus

68

Peberfuglen

10

Ræven

54

Uret

11

Delfinen

17

Pegasus

11

Delfinen

55

Føniks

15

Dragen

32

Perseus

12

Føllet

56

Billedhuggerværkstedet

47

Duen

5

Pilen

13

Berenikes lokker

57

Bægeret

41

Enhjørningen

71

Påfuglen

14

Jagthundene

58

Kentauren

23

Firbenet

69

Ravnen

15

Dragen

59

Sydkorset

34

Fiskene

10

Ræven

16

Svanen

60

Flyvefisken

44

Floden

51

Sejlet

17

Pegasus

61

Guldfisken

65

Fluen

40

Sekstanten

18

Løven

62

Nettet

60

Flyvefisken

88

Skjoldet

19

Lille løve

63

Taffelbjerget

12

Føllet

86

Skorpionen

20

Store bjørn

64

Lille søslange

55

Føniks

84

Skytten

21

Lille bjørn

65

Fluen

27

Giraffen

4

Slangeholderen

22

Cepheus

66

Kamæleonen

61

Guldfisken

2

Slangen

23

Firbenet

67

Oktanten

43

Haren

53

Staffeliet

24

Søslangen

68

Peberfuglen

3

Herkules

83

Stenbukken

25

Krebsen

69

Ravnen

38

Hvalfisken

20

Store bjørn

26

Lossen

70

Paradisfuglen

72

Indianeren

42

Store hund

27

Giraffen

71

Påfuglen

14

Jagthundene

16

Svanen

28

Cassiopeia

72

Indianeren

1

Jomfruen

59

Sydkorset

29

Andromeda

73

Tranen

66

Kamæleonen

74

Sydlige fisk

30

Tvillingerne

74

Sydlige fisk

49

Kemiske ovn

85

Sydlige krone

31

Kusken

75

Vandbæreren

58

Kentauren

78

Sydlige trekant

32

Perseus

76

Ulven

81

Kikkerten

24

Søslangen

33

Trekanten

77

Passeren

45

Kompasset

63

Taffelbjerget

34

Fiskene

78

Sydlige trekant

25

Krebsen

73

Tranen

35

Lille hund

79

Vinkelmåleren

31

Kusken

33

Trekanten

36

Tyren

80

Alteret

52

Kølen

30

Tvillingerne

37

Vædderen

81

Kikkerten

21

Lille bjørn

36

Tyren

38

Hvalfisken

82

Mikroskopet

35

Lille hund

76

Ulven

39

Orion

83

Stenbukken

19

Lille løve

54

Uret

40

Sekstanten

84

Skytten

64

Lille søslange

75

Vandbæreren

41

Enhjørningen

85

Sydlige krone

26

Lossen

79

Vinkelmåleren

42

Store hund

86

Skorpionen

50

Luftpumpen

37

Vædderen

43

Haren

87

Vægten

9

Lyren

87

Vægten

44

Floden

88

Skjoldet

18

Løven

6

Ørnen

 

Fra Jorden ses Solen i årets løb at bevæge sig én gang rundt på himmelhvælvingen. Stjernerne langs dens vej har siden oldtiden især symboliseret dyr, hvorfor kredsen af passerede stjernebilleder også kaldes for dyrekredsen. Solen gennemløber dog også fire menneskelige stjernebilleder.

Indenfor astrologiens verden er netop disse 12 stjernebilleder interessante. Den periode solen bruger på at bevæge sig ind og ud af et af disse stjernebilleder bruges af astrologer til at angive under hvilket stjernetegn (dvs. i hvilken astrologisk periode) en person er født. Disse stjernetegn kan ifølge astrologer bruges til at give en nogenlunde dækkende beskrivelse af et menneskes personlighed. Disse generelle beskrivelser betegnes som stjernetegnshoroskoper. I tabellen stjernetegnshoroskoper (klik på betegnelsen) kan du nærmere studere disse.

Astrologer påpeger at det kun er et individuelt horoskop baseret på en persons fødselstidspunkt (dag, måned, år) og fødslens geografiske placering, der kan give en mere præcis karakteristik. I den personlige karakteristik benyttes bl.a. de planeter der på fødselstidspunktet måtte have bevæget sig ind i stjernebilledet. Der findes professionelle astrologer der lever af at udarbejde disse personlige horoskoper.

De 12 stjernebilleder i dyrekredsen hører til blandt de oprindelige stjernebilleder. Til hvert af stjernebillederne hører en spændende legende. I tabellen med de 88 stjernebilleder kan du læse legenden der lige netop knytter sig til dit stjernetegn. Det er rigtig sjov læsning.


 

 

Billedet til venstre viser en helleristning fra Almegård ved Rønne, Bornholm. Helleristningen skal forestille stjernebilledet Cassiopeia.

 

Billedet til venstre viser den verdensberømte helleristning fra Madsebakke, Bornholm. Helleristningen skal forestille stjernebilledet Orion

Solens bevægelse rundt på himmelhvælvingen blev i oldtiden brugt som kalender. Som eksempel kan nævnes at når sumererne i oldtidens Irak så Solen bevæge sig ind i stjernebilledet Vandbæreren, varslede det regntidens begyndelse. Ved regntidens slutning var floderne fulde og det var tid til fiskeri. Solen bevægede sig på det tidspunkt ind i fiskenes stjernebillede. Efter regntiden kom den varme periode og når den var ovre var det tid til at høste. Solens bevægede sig da ind i stjernebilledet Kornneget (der senere blev omdøbt til Jomfruen der altid afbildes med et neg i hånden). Når høsten så var overstået kom det tørre efterår, og Solen gik ind i Skyttens tegn - det var tid for jagt.

Grundet Jordens akse og rotation har årstidernes stjernebilleder ændret sig hvorfor den skitserede kalender ikke længere kan bruges.

Det er værd at bemærke at astrologiens kalender ikke begynder samtidigt med den gregorianske kalender (se under årstallet 1700 i tabellen historisk tidslinje - klik på betegnelsen) som vi følger i Danmark. Således begynder astrologiens kalender, hvor Solens bane skærer Ækvator ved forårsjævndøgn. I dette punkt starter Vædderens første grad og dermed hele Dyrekredsen.

Når Ækvator tegnes vandret, ligner Solens bevægelse en rutsjebanetur, hvis største bakke er den 21/6, hvor Solen når sin højeste nordlige position, hvorfor vi har sommersolhverv (længste dag) på den nordlige halvkugle. Solens laveste punkt nås i dagene omkring den 21/12, hvor det er vintersolhverv (årets korteste dag). På den sydlige halvkugle er det selvfølgelig omvendt.

Nedenstående illustration viser astrologiens kalender.

 

Det var langt fra kun de gamle grækere, sumerere eller ægyptere der interesserede sig for stjernehimlen. Således har også danskerne fra de tidligste tider udvist en meget stor interesse for det kosmiske univers. Ikke mindst er de utallige helleristninger vidner herpå. Ovenstående billeder er blot to eksempler på helleristninger forestillende stjernetegn. I forbindelse med dansk astronomi kommer vi naturligvis heller ikke uden om Tycho Brahe. Fra hans observatorium på Hven foretog han talrige videnskabelige beregninger og observationer der afgørende rykkede ved den helt fra oldtiden gængse opfattelse af universet.